Merken zijn succesvoller als ze hun maatschappelijke betekenis formuleren en manifest maken. In het artikel worde vier basisstrategieën beschreven om de maatschappelijke betekenis tot leven te brengen en gaan daarnaast in op een aantal succesfactoren. lees het artikel