Er wordt vaak gesteld dat het ‘not done’ is voor bedrijven om zich actief te profileren met duurzaamheid. Externe communicatie over duurzaamheid is vaak reactief en beperkt tot het afleggen van verantwoording. Voor bedrijven, die al verder zijn met duurzaamheid, vormt dat een belemmering om ook extern de vruchten te plukken van hun inspanningen. Met dit artikel wordt er afgerekend met dat vooroordeel. lees het artikel