Dossier Duurzaam 2019

Hoe belangrijk vinden consumenten duurzaamheid en de maatschappelijke impact van merken?

En hoe speel je daar als merk op in?

 

Benieuwd naar de resultaten Dossier Duurzaam 2019

Driekwart van de consumenten verwacht van bedrijven dat ze een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Slechts 29% vindt dat ze dit ook daadwerkelijk doen. Een groeiend aantal consumenten (53%) let bij de aanschaf van producten en diensten op duurzaamheid en MVO. Toch is er ook scepsis. Meer uitkomsten vind je in dit persbericht. Of download de infographic.

 

Zelf aan de slag met het rapport?

Dossier Duurzaam biedt praktische inzichten voor het effectief en geloofwaardig communiceren over duurzaamheid en MVO, maar kan ook aanknopingspunten bieden voor aanscherping van je positionering, innovaties en je duurzaamheidsbeleid. Het schetst een inspirerend perspectief om intern de discussie te voeren en vervolgstappen te bepalen. We bieden daarvoor de volgende opties aan.

Basisrapport en presentatie Dossier Duurzaam 2019

Het basisrapport beschrijft de houding van de Nederlandse consumenten t.a.v. duurzaamheid en MVO op uiteenlopende dimensies, inclusief langlopende trends en benaderingswijze van verschillende consumentenprofielen. Het rapport wordt opgeleverd in combinatie met een presentatie van de uitkomsten bij jou op kantoor en discussie over de mogelijkheden voor jouw merk? Bijvoorbeeld in een strategiesessie, MT-meeting of kennissessie.

Activatie werksessie ‘Doorpakken met Dossier Duurzaam’

In deze intensieve werksessie van een halve dag verkennen we met een team van betrokkenen voor je merk of bedrijf hoe duurzaamheid of MVO binnen het marketing- en communicatiebeleid geïntegreerd kan worden. Daarvoor gebruiken we de inzichten uit Dossier Duurzaam, maar ook vanuit andere relevante bronnen, die via je bedrijf of aanvullend deskresearch beschikbaar zijn. Desgewenst voeren we een aanvullende flitspeiling in de doelgroep uit om specifiekere informatie te verzamelen over duurzame inzichten over uw merk, product of categorie.

Geïnteresseerd in het basisrapport, inclusief presentatie, of in de activatiesessie, neem dan contact op voor de mogelijkheden en kosten via bart@b-open.nl of 06 – 1492 6153.

 

Over Dossier Duurzaam 2019

  • Dossier Duurzaam is het langstlopende (vanaf 2008), grootschalige marktonderzoek naar de houding van de consument ten aanzien van duurzaamheid en MVO in Nederland.
  • In dit multi-client onderzoek van b-open en MarketResponse brengen we de houding van de consument t.a.v. duurzaamheid en MVO nauwkeurig in kaart, inclusief langlopende trends en een segmentatiemodel.
  • Daarnaast zoomen we in op de sectoren van de deelnemende bedrijven. We gaan per sector na welke specifieke MVO- of duurzaamheidsthema’s consumenten belangrijk vinden en hoe merken hierop in hun ogen presteren.
  • Het veldwerk voor het onderzoek is in juli en augustus 2019 uitgevoerd onder 2700 respondenten.
  • De uitkomsten worden gekoppeld aan het wetenschappelijke BSR™ leefstijlmodel van MarketResponse. Daardoor wordt diepgaand inzicht verkregen in de drijfveren van verschillende consumentenprofielen en hoe die effectief te bereiken.